Sedimentbeheer

Elk jaar verplaatsen eb en vloed mijoenen kubieke meters zand in de Schelde. En we baggeren en storten zelf nog eens zo’n 9 miljoen kubieke meter zand en slib in de Westerschelde en 5 miljoen kubieke meter specie in de Beneden-Zeeschelde. Daarmee grijpen we heel direct en grootschalig in op de bodem van het Schelde-estuarium. Door slim om te gaan met het sediment, houden we het Schelde-estuarium op een duurzame manier in balans. Daarom is sedimentbeheer een rode draad door de Agenda voor de Toekomst.