Natuur beschermen en ontwikkelen

De zeldzame natuur in het Schelde-estuarium maakt deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk. Daarvoor maakten Vlaanderen en Nederland in het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010 die natuur te beschermen en waar nodig te ontwikkelen en te herstellen. In Vlaanderen gebeurt dat onder de vlag van het Sigmaplan. Nederland voert het Natuurpakket Westerschelde uit. Het is en blijft belangrijk om onderzoek te doen naar de manier waarop de veerkracht van de natuur op lange termijn op een duurzame manier kan worden versterkt. Een breed maatschappelijk draagvlak is daarbij onontbeerlijk.

Wat wordt er onderzocht?

Het onderzoek naar de versterking van een duurzaam ecologisch evenwicht focust op:

  • de haalbaarheid van de instandhoudingsdoelstellingen;
  • de mate waarin die doelstellingen bijdragen aan de veerkracht van de natuur in het Schelde-estuarium;
  • de baten van de geplande natuurontwikkelingsprojecten;
  • nieuwe maatregelen om de typische habitats en leefgemeenschappen volop tot ontplooiing te laten komen.