De VNSC evalueert iedere zes jaar de toestand van het Schelde-estuarium: hoe staat het ervoor met de functies veiligheid, toegankelijkheid voor de scheepvaart en natuurlijkheid? In 2018 is de evaluatie over de periode 2010-2015 afgerond. Dit heeft geresulteerd in de ‘T2015-rapportage’. De volgende T-rapportage is onderdeel van de roadmap 2019 – 2023.

Doorontwikkeling evaluatiemethodiek

De evaluatiemethodiek is continu in ontwikkeling. Zo worden er de komende jaren acties ondernomen om meer samenhang tussen de verschillende piramides voor de pijler Natuurlijkheid te creëren. Voor een herindeling van de piramides wordt de ‘zandloper-benadering’ geïntroduceerd. In deze benadering worden de piramides geordend op basis van responsrelaties tussen sturende abiotiek en daarop reagerende biotiek en weergegeven in de vorm van een zandloper (zie afbeelding). Door middel van ‘verhaallijnen’ zullen deze relaties opgenomen worden in de evaluatiemethodiek. Ook worden diverse piramides en toetsparameters geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

zandloper2

 

Aanvullend aan de acties met betrekking tot het onderdeel Natuurlijkheid wordt werk gemaakt van onderzoek naar de (verdere) implementatie van de onderdelen sedimentbalans, stremmingen en stortvloeden in de evaluatiemethodiek.

Meer informatie

Hieronder volgen links naar relevante artikelen en rapporten.