Het onderzoeksprogramma van de roadmap bestaat uit drie speerpunten:

  • Sedimentbehoud in het hele estuarium
  • Klimaatverandering
  • Inzicht in het behalen van natuurdoelen

Op deze pagina lees je meer over de uitdagingen en activiteiten voor ‘Klimaatverandering’.

Uitdaging

Klimaatverandering zorgt voor een stijgende zeespiegel, we hebben vaker te maken met droogte en een (mogelijk) hogere frequente van stormen met als gevolgen onder andere wateroverlast en zoetwatertekort. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de veiligheid, natuurlijkheid en toegankelijkheid in en rondom het Schelde-estuarium. Dit dwingt tot urgentie voor onderzoek.

Activiteiten

De effecten van zeespiegelstijging en van variaties in de toevoer van zoet water op het Schelde-estuarium zijn nog onvoldoende gekend. Het onderzoek zal zich in eerste instantie richten op:

  • Het inschatten van effecten van zeespiegelstijging op het estuarium en het mondingsgebied. Hiervoor verzamelen we wat bekend is in de literatuur en voeren we onderzoek uit met numerieke modellen.
  • We ontwikkelen een sedimentpilot in de monding.
  • Het inschatten van effecten van variaties in de zoetwatertoevoer op (het opwaartse deel van) het estuarium. We beginnen met onderzoek om inzicht te krijgen in de minimale hoeveelheid zoetwater dat nodig is om ecologische schade in de Zeeschelde te vermijden.

Meer informatie

Hieronder volgen links naar relevante artikelen en rapporten.