Onderzoek toont dat het Schelde-estuarium kampt met ongunstige ontwikkelingen. Daarom moet er gezocht worden naar duurzame oplossingen. Om in de toekomst de juiste beslissingen te kunnen nemen, zijn meer onderzoeksresultaten nodig. Daarom stelde de VNSC de Agenda voor de Toekomst op. 

In 2018 is het eerste onderzoeksprogramma van de ‘Agenda voor de Toekomst, 2014 - 2018’ afgerond. Een periode waarin door onderzoekers en experts kennis is vergaard die heeft geleid tot nieuwe inzichten over het Schelde-estuarium. De hoofdconclusies zijn te lezen in het Scheldemagazine 2018 en het rapport ‘Evaluatie Verdrag Beleid en Beheer 2014-2018’.

Roadmap 2019 - 2023

Maar de horizon van het Schelde-estuarium reikt verder. Het eerste onderzoeksprogramma heeft geresulteerd in aanbevelingen voor nieuw en aanvullend onderzoek. Daarnaast kwam tijdens de evaluatie van het eerste onderzoeksprogramma de wederzijdse wens naar voren om de samenwerking en communicatie tussen Schelderaad en VNSC te verbeteren. Deze aanbevelingen hebben geleid tot de roadmap: een instrument met gezamenlijke afspraken tussen VNSC en Schelderaad over de inhoud, planning, participatie, communicatie en evaluatie voor de volgende fase van de Agenda voor de Toekomst (2019 – 2023).

Uitdagingen

De roadmap bestaat de komende jaren uit de volgende uitdagingen:

Daarnaast zijn er door de Schelderaad en VNSC gezamenlijk afspraken gemaakt over de wijze waarop men met elkaar samenwerkt, communiceert en evalueert in het kader van de volgende fase van de Agenda voor de Toekomst. Lees meer over stakeholderparticipatie.