Onderzoek toont dat het Schelde-estuarium kampt met ongunstige ontwikkelingen. Daarom moet er gezocht worden naar duurzame oplossingen. Om in de toekomst de juiste beslissingen te kunnen nemen, zijn nog meer onderzoeksresultaten nodig. Daarom stelde de VNSC de Agenda voor de Toekomst op. Deze agenda startte in 2014 met een ruim onderzoeksprogramma, na aanbevelingen van de eerste evaluatie van het Verdrag Beleid en Beheer. Het programma loopt in eerste instantie tot en met 2017. Maar de horizon van de Agenda voor de Toekomst reikt nog verder.