Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie

In de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie werken Vlaanderen en Nederland aan een veilig, toegankelijk en natuurlijk Schelde-estuarium. De gemeenschappelijke doelstellingen zijn: bescherming tegen overstromingen, optimale maritieme toegankelijkheid tot de Scheldehavens, instandhouding van een gezond en dynamisch ecosysteem én het opzetten van gemeenschappelijk wetenschappelijk onderzoek.

Snelkoppelingen

Lees de laatste ontwikkelingen wat betreft de veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid van de Schelde! En lees VNSC gerelateerd nieuws.

Publicaties

In onze publicaties lees je meer over de organisatie, het onderzoek en de projecten van de VNSC.

Projecten

Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium / Derde verruiming van de Schelde / Sigmaplan / Nieuwe Sluis Terneuzen / Natuurherstel Westerschelde / Zwin / Perkpolder-Hulst / Waterdunen / ...

Thema's

Het Schelde-estuarium strekt zich uit tussen Gent en de monding van de Schelde in de Noordzee. Nederland en Vlaanderen werken samen om van het Schelde-estuarium een gebied te maken dat goed beschermd wordt tegen stormvloeden, optimaal toegankelijk is voor schepen én waar de natuur volop kansen krijgt. 

Snelkoppelingen

Zoals elke stroom brengt ook de Schelde risico’s met zich mee. Het is dan ook een van de doelen van de VNSC om van het Schelde-estuarium een veilig gebied te maken. 

Het Schelde-estuarium is een economisch topgebied. Het transport over de rivier, maar ook de mogelijkheden voor recreatie, industrie en land- en tuinbouw bieden tal van voordelen voor de welvaart van een hele regio. 

De natuur in het Schelde-estuarium is zeer waardevol en uniek. De VNSC stelt zich als belangrijk doel de veerkracht van die natuur verder te versterken.