Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie

In de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie werken Vlaanderen en Nederland aan een veilig, toegankelijk en natuurlijk Schelde-estuarium. De gemeenschappelijke doelstellingen zijn: bescherming tegen overstromingen, optimale maritieme toegankelijkheid tot de Scheldehavens, instandhouding van een gezond en dynamisch ecosysteem én het opzetten van gemeenschappelijk wetenschappelijk onderzoek.

Snelkoppelingen

Zoals elke stroom brengt ook de Schelde risico’s met zich mee. Het is dan ook een van de doelen van de VNSC om van het Schelde-estuarium een veilig gebied te maken. 

Het Schelde-estuarium is een economisch topgebied. Het transport over de rivier, maar ook de mogelijkheden voor recreatie, industrie en land- en tuinbouw bieden tal van voordelen voor de welvaart van een hele regio. 

De natuur in het Schelde-estuarium is zeer waardevol en uniek. De VNSC stelt zich als belangrijk doel de veerkracht van die natuur verder te versterken. 

De Schelderaad is het officiële adviesorgaan van de VNSC en draagt actief bij aan het toekomstig beleid van de VNSC. Dat is belangrijk want er is een sterk draagvlak nodig bij de verdere ontwikkeling van het Schelde-estuarium.

De Schelde

Van bron tot monding / Het Schelde-estuarium / Menselijke ingrepen / Waterkwaliteit

Projecten

Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium / Derde verruiming van de Schelde / Sigmaplan / Nieuwe Sluis Terneuzen / Natuurherstel Westerschelde / Zwin / Perkpolder-Hulst / Waterdunen / ...