Volg de ontwikkelingen in de Hedwige-Prosperpolder

De uitvoering van het project Hedwige- en Prosperpolder zit in de laatste fase. De Scheldedijk wordt stapsgewijs afgegraven, waardoor het water straks twee keer per dag de Hedwige- en Prosperpolder in- en uitstroomt. Volg deze laatste werken via de...
Lees meer

Update Nieuwe Sluis Terneuzen

In opdracht van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie bouwt aannemerscombinatie Sassevaart de Nieuwe Sluis in Terneuzen. De laatste ontwikkelingen: het binnenhoofd is onder water gezet en de betonwerken zijn bijna helemaal klaar. Buiten- en...
Lees meer

Platformbijeenkomsten Zuidwestelijke Delta

De Zuidwestelijke Delta heeft in 2022 al drie platformbijeenkomsten georganiseerd, waarbij deelnemers werden uitgenodigd om na te denken over de toekomst van de Zuidwestelijke Delta en de thema’s zeespiegelstijging en innovatie. De volgende...
Lees meer

Snelkoppelingen

Agenda voor de Toekomst

Het eerste onderzoeksprogramma heeft geresulteerd in aanbevelingen voor nieuw en aanvullend onderzoek: Roadmap 2019-2023.

Publicaties

In onze publicaties lees je meer over de organisatie, het onderzoek en de projecten van de VNSC.

Projecten

In grote en kleinere projecten werkt de VNSC aan een grotere veiligheid, natuurlijkheid en toegankelijkheid in het Schelde-estuarium.