Broedgebied Hooge Platen uitgebreid

In de Westerschelde, voor de kust van Hoofdplaat, ligt Hooge Platen. Dit natuurgebied bestaat uit slik- en zandplaten en is een belangrijk broedgebied voor vogels als de grote stern, visdief en dwergstern. Om het broedgebied te behouden en te...
Lees meer

Wetenschappelijk Scheldesymposium op 17 november 2022

De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) en het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) organiseren op donderdag 17 november 2022 het Wetenschappelijk Scheldesymposium. Thema’s als ecologie, sediment en morfologie staan tijdens de dag...
Lees meer

Snelkoppelingen

Agenda voor de Toekomst

Het eerste onderzoeksprogramma heeft geresulteerd in aanbevelingen voor nieuw en aanvullend onderzoek: Roadmap 2019-2023.

Publicaties

In onze publicaties lees je meer over de organisatie, het onderzoek en de projecten van de VNSC.

Projecten

In grote en kleinere projecten werkt de VNSC aan een grotere veiligheid, natuurlijkheid en toegankelijkheid in het Schelde-estuarium.