Scheldesymposium 23 november 2016

Bedankt voor een succesvolle editie van het Scheldesymposium!

Het Scheldesymposium van 23 november is bijgewoond door bijna 200 stakeholders, onderzoekers en overheidsmedewerkers. In zes interactieve sessies maakten ze een boeiende verkenning van het eerste onderzoeksprogramma van de Agenda voor de Toekomst.

Het Scheldesymposium van 23 november stond in het teken van de tussenbalans van dat eerste onderzoeksprogramma, dat in 2014 werd opgestart voor een looptijd van vier jaar. Onderzoekers gingen in zes parallelle sessies in op enkele belangrijke inzichten van onderzoek en monitoring. 

Zes sessies

Twee sessies waren gewijd aan de natuur: Gunther Van Ryckegem modereerde een sessie over vogels en de redenen waarom ze wel of niet in de Schelde neerstrijken, haar collega Luca van Duren was moderator van een sessie over de noodzaak van algen.

Marcel Taal gaf inzichten over kustveiligheid: hoe werken Vlaanderen en Nederland best samen om op lange termijn bereikbaar te blijven én droge voeten te garanderen? Yves Plancke ging dieper in op 100 jaar getijmetingen in de Schelde. In de sessie van Frederik Roose ging het over de gevaren en het belang van slib in elk estuarium. Eric Luiten modereerde de sessie over de hydrobiografie van de Schelde: een kaartenreeks van 750 AD tot vandaag.

Interactie

Elke moderator werd bijgestaan door een sterk team van experten. Bovendien was er heel wat ruimte voor interactie met het publiek. Zo kon iedereen zijn vragen kwijt aan de sprekers en was er voldoende tijd voor een inhoudelijk debat bij elke sessie. Moderator Ann De Bie vatte samen met dagvoorzitters Donné Slangen en Filip Boelaert de bevindingen van de dag samen in de slotpresentatie.

Scheldemagazine

Ook dit jaar werd het Scheldemagazine verdeeld op het symposium. U kan de online versie van de tweede editie hier raadplegen.

Verslag

Kon u er niet bijzijn? Download hier het volledige verslag, en bekijk onderaan het fotoverslag van de dag. 

Downloads

Hier kunt u ook de abstracts bij het programma en de handouts van elke sessie downloaden:

  • Abstracts
  • Sessie natuur 1: Vogels en hun habitat: waarmo kiezen onze doelsoorten (niet) voor de Schelde?
  • Sessie natuur 2: Algen: de basis voor een gezond ecosysteem in de Schelde?
  • Sessie slib: Moet er nog slib zijn? Helder inzicht in troebel water
  • Sessie getij: Hoger, lager sneller en asymmetrischer: meer dan 100 jaar getijparameters in het Schelde-estuarium
  • Sessie kustveiligheid: Het klimaat verandert: vragen over bereikbaarheid en droge voeten
  • Sessie hydrobiografie: leren uit het verleden: een hydrobiografie van de Schelde