Scheldesymposium 2017

Samen werken aan een vitaal en duurzaam Schelde-estuarium: van de uitvoering van vandaag naar perspectieven voor de toekomst. Dat is het thema voor het Scheldesymposium 2017. Noteer 5 december alvast in uw agenda!

Het gaat vooruit in het Schelde-estuarium. Elke dag zetten beheerders, onderzoekers, ondernemers, natuurbeschermers, landbouwers en burgers zich in voor een veiliger, natuurlijker en toegankelijker Schelde-estuarium. Dat gebeurt in het hier en nu met de voorbereiding en uitvoering van projecten en voor een duurzame toekomst van het Schelde-estuarium met de gezamenlijke ontwikkeling van langetermijnperspectieven voor het Schelde-estuarium. Wilt u weten hoe Scheldenatuur kansen krijgt, sediment slim beheerd wordt en de Schelde de economische sterkhouder van een hele regio is? Hou dinsdag 5 december dan al zeker vrij. Afspraak op het Scheldesymposium in de vernieuwde Zalen van de Zoo in Antwerpen!

sessies (2) (1)

Schrijf u nu in!

We organiseren zes parallelle interactieve sessies waarin u bijgepraat wordt én in gesprek kunt gaan over natuur, sediment en toegankelijkheid: de vogelringsessie, de ankersessie, de peillatsessie, de boeisessie, de boot-in-de-fles-sessie en de kompassessie.

Iedereen kan drie sessies bijwonen. U kan uw keuze hieronder aanduiden. Vindt u de keuze moeilijk? Volg uw intuïtie. We garanderen in elke sessie een boeiende blik op belangwekkende thema's. Meer weten over het programma? We houden het bewust nog even spannend. Hou onze website en onze LinkedIn-pagina in de gaten voor meer info over sprekers en inhoud van iedere sessie. Die komt in de loop van de volgende weken online.